Завещанието на Адолф Хитлер, се оказа пророчество

В завещанието си Адолф Хитлер пише, че в крайна сметка ще останат само две сили, способни да се противопоставят една на друга –  СССР и Съединените щати.

 Ето цитат от този документ:

„В света ще останат само две велики държави, които могат да се противопоставят една на друга – САЩ и Съветска Русия. Законите на историята и географията ги заставят да изпробват своите сили, и това се отнася както за военните действия, така и за икономиката и идеологията. Тези закони неизбежно ще доведат до това, че двете държави ще станат врагове на Европа и рано или късно те ще сметнат за целесъобразно да се обърнат за подкрепа към единствената оцеляла велика нация в Европа – германския народ“.

Дали наистина Хитлер, ще се окаже прав?

Като погледнем информацията днес, войната между изтока и запада, както и развитието на Германия, плюс бежанците, които емигрират в Европа, може би Хитлер ще се окаже пророк.

Коментари