Учителката пита: Кой е авторът, чиято фамилия започва с Х, в средата има У, а накрая – Й!?

Учителката пита:
– Коя е фамилията на автор, която започва с К и завършва на В?

Иванчо казва:

– Каралийчев!

– Не, Каравелов, но ми харесва начина ти на мислене! Коя е фамилията на автор, която започва с В и завършва на В?
– Вазов. – отговаря Иванчо.
– Не, Вапцаров, но ми харесва начина ти на мислене!
След часа Иванчо пита госпожата:
– Кой е авторът, чиято фамилия започва с Х, в средата има У, а накрая – Й?
Госпожата го води при директора, а Иванчо казва:
– Аз ви питах за Хемингуей, но ми харесва начина ви на мислене!

Коментари