Защо боксовият ринг е квадратен, ако думата „ring“ означава кръг?

Защо боксовият ринг е квадратен, ако думата "ring" означава кръг?

За да удоволетвори любопитството ти ще те заведем 1743 година. Как ще се връщаш от там – не е важно. Най-важното е да разбереш, че именно през тази година Англичанинът Джак Браутън проектира
първият публичен амфитеатър за юмручен бой.

Също така Джак създава първите правила, почти идентични със съвремените, и прототипа на съвремения ринг.

Преди това боевете са били в кръг – от там остава и названието ринг.

Та, това е!

2098842

Коментари