Древните египтяни са владеели могъщата сила на Третото око!

Все още нямаме пълно разбиране за начина на живот на древните египтяни, в много отношения, тази изумителна цивилизация си остава абсолютна загадка за нас. Можем само да гадаем, как тези древни хора са живели и как са построили изумителната си цивилизация.

Много смятат, че древните египтяни са били изключително умни, за да построят такива огромни структури с технологиите, които са имали на разположение. Те са имали изключителни познания в сферата на астрономията и медицината, но как са получили тези познания остава загадка.

Един изумителен пример за това е Храмът на свещената геометрия в Луксор. Храмът спазва точните пропорции на човешкото тяло, което древните египтяни явно са познавали отлично.

Има сериозни сведения, че жреците на древен Египет са изпадали в състояния на транс, в които са използвали своето „трето око“ или казано с научния му термин Епифиза. Този изумителен орган е позволявал на древните хора да строят подобни архитектурни постижения.
Има даже и теории, че жреците са местили гигантските блокове на пирамидите с отключената сила на Епифиза. Според водещи специалисти, това е най-могъщият орган в човешкото тяло и неговата мощ е неограничена и не изцяло позната на световната наука.

Има теории, че още от древността тайни общества правят всичко възможно да притъпят този всемогъщ орган, с цел контрол върху населението.

Коментари