7 турци изнасилват Райна Княгиня в пловдивски затвор

Учителката панагюрка Райна Попгеоргиева Футекова, наречена Райна Княгиня, ушила Главното знаме на Априлското въстание и символ на бунта. На 22 април 1876 година в Панагюрище знамето е осветено, обявен е край на 5-вековното робство. Със сабя, револвер и знамето в ръка Райна минава из града, аплодирана като героиня.
След погрома на въстанието е арестувана и изпратена в затвора “Имам Евине” в Пловдив.

Подложена е на изтезания – бита, изнасилена от седем турци едновременно, оставена на хляб и вода повече от месец. Под натиска на чуждите консули в Пловдив е освободена на 31 юли. Изтерзана и болна заминава за Русия, където се лекува и завършва медицина. Тя е първата дипломирана акушерка в България. Осигурява стипендии за деца сираци от въстанието. 

След Освобождението Райна е преподавателка в девическата гимназия в Търново. Приятелка на вдовицата на Христо Ботев – Венета. 

Ушитото от нея знаме се загубва във въстанието, ала за 25-годишнината му шие още три знамена.  

Жени се за Васил Дипчев, участник в Априлското въстание, кмет на Панагюрище и по-късно депутат.   В семейството се раждат петима синове: Иван, Георги, Владимир, Петър и Асен. Райна умира на 29 юли 1917 г. в София.  

Трима от синовете , офицери, герои от войните, стават жертва на народната власт. Иван Дипчев умира в лагера край Ловеч, Владимир е разстрелян без съд и присъда през 1944 г., Асен, адютант на капитан Харлаков, убиеца на Александър Стамболийски, лежи дълги години по лагерите.

Източник: Марица

Коментари