ВЕЧНАТА КЛАСИКА! 5 култови забележки в ученически бележник от 80-те!

Забележките в ученическия ни бележник, 70/80-те

Не носи всички рисунки за оценка.

Не внимава в час по аритметика.

Ученикът свири в час по пеене

Коментари