РАЗКРИТИЕ! Ето коя формула е поискал Стивън Хокинг да бъде изсечена на неговата надгробна плоча

Тази формула е централният елемент от познанието ни за черните дупки във Вселената. Стивън Хокинг я е извел заедно със своя колега Яков Бекенщайн. Ето как изглежда:

В тази формула ентропията е обозначена с буквата S, а площта на повърхността на черната дупка – с А. Останалите символи са константи: k е константата на Болцман, cе скоростта на светлината, ħ е константата на Планк и G е гравитационната константа.

С тази формула Хокинг и Бекенщайн доказаха, че ентропията на черната дупка е пропорционална на нейния хоризонт на събитията. Това е важно, понеже ентропията на обикновеното тяло е пропорционална на неговия обем, а не на неговата площ.

Формулата на Бекенщайн-Хокинг решава противоречието в теорията на черните дупки със законите на термодинамиката. Но възникна нов парадокс, засягащ основите на квантовата механика. Физиците се питат: безследно ли изчезва информацията в черната дупка?

 kaldata.com

Коментари