Горчивата истина за Бербо…

Една поговорка гласи следното: Можеш да си върнеш загубеното злато, но изгубеното време – никога

Коментари