Учени от Йейл установиха коя е причината за разрухата на царството на последната египетска принцеса Клеопатра

Причината за упадъка на Египет по време на управлението на Клеопатра може да са били изригвания на вулкани, смятат изследователи. Те са донесли след себе си засушаване, което довело до бунтове и крах на икономиката на държавата.

Египет дълги векове е бил развита държава, известна със своите архитектурни, научни, медицински, литературни постижения. Но през 30-те години преди новата ера той се оказал въвлечен в политическа борба с древния Рим, а през 31 г.

пр.н.е. египетският флот е бил разбит, последната египетска царица Клеопатра от династията на Птолемеите приключила живота си със самоубийство, а Египет станал поредната римска провинция.
Според публикацията в Nature Communications, благополучието на Египет е зависило от Нил. Всяка година фермерите чакали разлива на реката през юли-септември – водата влизала в напоителните системи, които я отвеждали към засетите със зърно ниви.
„По време на пълноводие долината на Нил била едно от най-процъфтяващите в селскостопански план места. Но реката е била известна със своето непредсказуемо поведение,“ пише специалистът по история на климата Франсис Ладлоу.
Понякога нивото на вода в Нил не се вдигало достатъчно, за да обезпели вода на цялата долина, което водело до недостиг на продоволствия, глад, растящо безпокойство сред жителите.
Изследователите са стигнали до извода, че причина за това може да са изригвания на вулкани. За да се стигне до масови безредици и смърт на много жители, не е нужна непременно лава. По време на изригвания във въздуха се изхвърлят големи количества сяра и пепел. Частиците се издигат в стратосферата и отразяват слънчевата светлина. Това води до охлаждане на атмосферата, по-малко дъждове, и следователно – недостатъчни разливи на Нил. 
Първоначално изследователите използвали данни от разположения на остров Род ниломер – съоръжение за измерване на равнището на Нил. Той пази данни за нивото на реката от 600-те години пр. н. е. Учените съпоставили нивота на вода в реката с резултатите от изследвания на големите ледници. Съхранилите се в леда частици пепел и радиоактивни вещества позволяват да се пресъздадат климатичните изменения за определен период и да се получат данни да вулканичната активност, горските пожари и други събития.
За да получат информация от по-ранни периоди на суша, изследователите се обърнали към записки на древноегипетските историци.
Така става ясно, че след изригване през 209 г. пр. н. е. последвал бунт, по време на който „болшинството селяни-земеделци бяха убити и цялата земя изсъхна“.
А през годините на управление на Клеопатра Нил не се разливал две години поред, което довело до глад и поредните бунтове. В този период римляните завладели Европа и Средиземноморието. Недостигът на продоволствия в Египет, разпадащата се икономика и последвалата миграция на селските жители в града, били в тяхна полза.
Според учените, поражението на Клеопатра било следствие от случилото се десетилетие по-рано изригване в тропиците.
Войната с римляните била просто финалният акорд.
Изригванията обясняват и още една тайна на династията на Птолемеите. Римският историк Юстин пише, че ако Птолемей III Евергет по време на Източния поход през 246-245 г. пр. н. е. „не бил отзован заради вълнения в Египет, то е щял да завледее огромни територии. Канопският декрет, издаден няколко години след похода, свидетелства за това, че „реката не се разляла достатъчно една година и цялата страна била в отчаяние от това, което се случило““.
„Това изменило цялата история на Близкия Изток,“ отбелязва историкът Джоузеф Манинг. По всяка вероятност причина за сушата било изригване на вулкан.
„Прието е да се смята, че историята се определя от великите лидери – крале, императори, свещеници. Нашата работа показва, че не трябва да се отписва и влиянието на обкръжаващата среда,“ отбелязва Ладоу./blitz.bg

Коментари