България чества 132 години от Съединението

Уникален акт без предателство, без чуждо одобрение, без предварителен план, но с огромен успех и значение за цялата държава

Съединението на България е актът на фактическо обединение на Княжество България и Източна Румелия през есента на 1885. То е координирано от Българския таен централен революционен комитет (БТЦРК). Съединението се извършва след бунтове в различни градове на Източна Румелия, последвани от военен преврат на 6 септември, подкрепен от българския княз Александър I. Тогава България отхвърля наложения от Великите сили през юни 1878 г.

Берлински договор. По силата му Южна България, наречена по искане на английската дипломация Източна Румелия, е откъсната от възобновената българска държава и включена отново в пределите на Османската империя, макар и с известна автономия.

Денят е обявен за официален празник на страната с решение на Народното събрание от 18 февруари 1998 г.

Съединението на Княжество България и Източна Румелия, осъществено на 6-и септември 1885 г., безспорно е уникален акт в българската история. В нея рядко се случва да се организира завера без предателство, без чуждо одобрение, без предварителен план, но с огромен успех и значение за цялата държава. То е от малкото събития, в което емоциите и чувствата намират точен и премерен израз в действията.

Този акт на смелост и самоотверженост, който с гордост си припомняме всяка година, трябва да ни накара да погледнем по-мъдро в днешния ден на обединената ни уж държава.

Честит празник!/jilo.bg

Коментари