Кръговрата на парите

Веднъж, един практичен и финансово стабилен пътник оставил на собственик на гостилница 50 долара депозит с уговорката, че ще получи хубава стая за нощуване. Гостилничарят обещал на госта, че ще му предостави най-добрата си стая, след което странникът отишъл да върши някакви свои дела.

Гостилничарят пък без да губи време взел парите и бързо отишъл при месаря, за да му върне дълга си от 50 долара.

Месарят, от своя страна, взел банкнотата и я дал на фермера, на когото дължал точно 50 долара. Фермерът пък дал парите на автомеханика, който ги върнал на магазинера. Магазинерът отишъл в гостилницата и си върнал дължимото на собственика, затова, че преди няколко седмици негови роднини били отседнали там за няколко дни.

266808-alexfas01

След един час пътникът се върнал и си поискал обратно депозита, защото плановете му се били променили и спешно трябвало да си тръгне. Взел своите 50 долара и си тръгнал. Никой от жителите на града не получил нищо, но всички се освободили от своя дълг.

Коментари