Глобалното измиране на Земята е било причинено от живи организми, а не от природен катаклизъм?

Първото глобално измиране на Земята е било причинено от живи организми, а не от природен катаклизъм, твърдят учени от Универстета във Вандербилд. Събитието, известно като едиакарско масово изчезване, се е случило пред 540 млн. години, когато на планетата живеели само бактерии, разказва статията, публикувана в списание Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology.

Едиакарската флора и фауна била много разнообразна.

Разпространила се по цялата планета преди 600 млн. години. По форма първите мигроорганизми приличали на дискове, тръбички, торбички, юрганчета. Около 60 млн. години по-късно се появила друга форма на живот – първите едноклетъчни организми (Metazoa). Според учените те станали екологичните инженери, които направили жизнената среда неподходяща за едиакарските организми. Именно появата на новите форми на живот са били основният фактор, довел до глобалната промяна на планетата и масовото измиране.

Палеонтолозите са открили следи от колонии организми, в които има останки и на едноклетъчни животни, и на едиакарска фауна. Находката свидетелства за тясната връзка между двете групи. Според учените предшествениците на днешните морски анемони и други древни хищници вероятно са ловували съществата, които царували на планетата преди появата на Metazoa.  Изследователите правят аналогия с ефекта върху флората и фауната при появата на първите хора и животни, когато се променя биосферата на Земята. По думите им едиакарското измиране показва какво се случва, когато се появяват организми, способни да променят радикално екосистемата.

Подобен пример за биоинженерстово в природата са и първите фотосинтезиращи бактерии, които са допринесли за повишаване на нивото на кислород в атмосферата. Това обаче предизвикало смъртта на много анаеробни организми.

Автор: TheM; Източник: Manager

Коментари