Фитнес за мозъка

Хайде малко главите си да поблъскаме и опитаме да намерим логичните отговори на следните въпроси:
1. Към реката се приближават двама души. На брега има лодка, която може да издържи само един човек. И двамата преминават на другия бряг.

Как е станало това? 
 
2. Кое може да те изгори без огън?
 
3. Родителите на 22-ия и на 24-ия президент на САЩ са едни и същи хора. Как е възможно това?
 
4. Хвърлят го, когато имат нужда от него и го вдигат, когато не им трябва. Какво е това?
 
5. Един човек купил ябълки. По 5 лева всяка. После ги продал по 3 лева за брой. И станал милионер. Как е възможно това?
 
6. Кметът на града има брат Константин. Но Константин няма брат. Как е възможно това?
 
7. В кой случай гледаме цифрата 2 и казваме десет?
 
8. За да го използвате трябва да го счупите. Какво е това?
 
9. Онзи ден Петър беше на 17. Догодина ще е на 20. Как така?
 
10. Вървели двама бащи и двама сина. Намерили 3 портокала и на всеки се паднал по един. Как?
 
11. Черно е когато го получаваш, червено – когато го използваш и сиво – когато го изхвърляш. Какво е това?
 
12. Колко от месеците в годината имат 28 дни? 
 
13. Под какво дърво се крие заекът, когато вали дъжд? 
 
14. Хотелът е на 7 етажа. На първия са настанени четирима души, на всеки следващ – с двама повече отколкото на предишния. На кой етаж най-често викат асансьора? 
 
15. Едно момиче седи. Вие не можете да седнете на нейното място дори ако тя стане и си тръгне. Къде седи това момиче? 
 
16. То е ваше, но приятелите и роднините ви го използват много по-често от вас. Какво е то? 
 
 
 
Отговорите:
 
1. Били са на различни брегове.
2. Коприва
3. Това е един и същи човек.
4. Котва
5. Бил е милиардер. 
6. Кметът е жена.
7. Когато гледаме часовника.
8. Яйце.
9. Ако днес е 1 януари, а рожденият ден на Петър е на 31 декември – онзиден – на 30 декември, той е бил още на 17. Вчера – 31 декември е навършил 18 години. През тази година ще направи 19, а догодина – 20.
10. Това са били дядо, баща и син.
11. Въглища.
12. Всички.
13. Под мокро.
14. На първия.
15. На коленете ви. 
16. Името ви. 

Коментари