Въпреки че днес свързваме Петльовден с порочни идеи и хомосексуални шеги, историята на празничния ден е доста богата и интересна. Празнува се на 20 януари (нов стил) или на 2 февруари (стар стил).

Чества се като мъжки празник за стимулиране на плодовитостта на момчетата и е наследник на древен славянски празник в чест на лова и пчеларството, на който се приема новата генерация ловци, освен това има и българска традиция, която се спазва на този ден.

Преди празника къщата се почиства и измазва, а хората се обличат в нови или празнични дрехи.

На самият празник се заколва петел, отглеждан специално с тази цел или специално закупен от тържището. Коленето става или много рано сутринта, или вечерта. Обикновено жертвеното животно е заколвано на прага на дворните врата, но има случаи, когато се коли и на къщния праг. В Котленските и Карнобатските села изискването е петелът да бъде заколен от млад мъж (понякога бащата), но се предпочита момчето само да заколи петела. По-късно на малкото момче само се дава да пипне ножа, с който птицата е принесена в жертва. Гледа се с кръвта на петела да се опръска вратата, плета и пространството пред прага. Главата на петела се забива на портата или дворната ограда с човката навън. С кръвта от птицата се мазват лицата на малките момчета, вратите и праговете на всички постройки.

Откъде идва традицията:

Петльовден е свързан със събирането на най-тежкия за нашия народ данък – кръвния, взимането на малки момчета. Разпитаните стари хора и легендата разказват как смела майка от село Еркеч до Бургас, скрива мъжкото си чедо и отказва да го даде на турците, а те се заканват, че ако не го предаде, то ще бъде заклано. Тогава тя заявява, че сама ще заколи скъпото си момче, но не ще им го даде. През нощта тя извежда и скрива детето си далеч извън селото, заклала в полунощ петела на прага на къщата и опръскала с кръвта му навред. Когато сутринта дошли повторно, турците останали стъписани пред постъпката на майката и повече не събирали момчета за еничари от село Еркеч. От тогава та до днес този ден се отбелязва като празник на мъжката рожба, като ден на мъжкото начало на рода български.

Коментари